Huomenna lauantaina vietämme Sofiassa adventin aattoa. Runoilija Anna-Maija Raittilan elämäntyön ympärille rakentuva seminaari on loistava alku joulun odotukseen. Samalla kuulemme hänen runojaan ja laulamme hänen virsiään. Tervetuloa mukaan.

Raittila oli 1900-luvun suomalaisen hengellisyyden johtohahmoja. Hän ei ollut mukana kirkon hallinnossa eikä tehnyt kirkkopolitiikkaa. Mutta oman elämänsä ja kirjallisen työnsä kautta hän antoi upean esimerkin rakkaudesta yhteiseen hengelliseen traditioomme.

Idän kirkon ihmiskuvasta käsin hänet on melkeinpä itsestään selvästi syytä sijoittaa niiden joukkoon, jotka jo oman hengellisen kilvoituksensa kautta säteilevät Kristuksen pyhyyttä.

Anna-Maijan karismattisuus ja vanhan sielun hengellinen viisaus säteilevät vahvasti hänen runoissaan ja virsissään. Kuten hän, monet idän kirkon pyhät ihmiset ovat ilmentäneet runojensa kautta hengellisen elämän syvyyttä ja rikkautta. Tämä sama mystinen touchi oli läsnä myös siinä mitä Anna-Maija oli ja teki.

Unkari on hänelle rakas. Hän piti henkilökohtaisesti yhteyttä ja tuki konkreettisesti monia luterilaisia pappeja, jotka kommunistinen valtio oli häätänyt syrjäkyliin, kun he eivät alistuneet diktatuurin juoksupojiksi. Hän käänsi paljon unkarilaista runoutta. Niissä on vahva kutsu myös sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja vapauteen.

Anna-Maijan kädenjälki näkyy vahvasti nykyisessä luterilaisessa virsikirjassa. Omien virsiensä ohella hän toimitti paljon virsiä nykykielelle. Niitä on yhteensä ainakin 100. Tärkeää hänelle oli, että ymmärrämme mitä laulamme, ja että laulu nousee sydämestä ja omasta elämänpiiristä. Aina kun Sofian kappelissa otan käteeni virsikirjan, muistan häntä kiitollisin mielin.

Adventti ja Anna-Maija kuuluvat yhteen. Pyhyys murtautuu myös tähän aikaan. Adventin eetoksessa iankaikkisuus on läsnä meidän ajassamme. Se tuo olemiseen syvyysulottuvuuden ja kokemuksen Hengen johdatuksesta.

”Hoosianna, Daavidin Poika, kiitetty olkoon hän! Kiitetty Daavidin poika, joka tulee Herran nimeen.”

Isä Ambrosius 30.11.2018