TIEDOTE 8.1.2013

Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö on päättänyt joulukuussa 2012 myöntää Arsenij Makaroffin ja Leo Metherin muistorahastosta opiskelija Sophia Vepsälle 500 euron apurahan opintomatkaan ulkomaille sekä opiskelija Valeria Mäkirinnalle 500 euron apurahan kirkkomuusikon identiteettiä käsittelevän pro gradu -tutkielman tekoon.

Säätiön hallitus