Ekumeniskt seminarium på tisdagen, den 8 oktober 2019 med anledning av de nyss utkomna översättningarna av ortodoxa gudstjänster och böner Hieratikon – gudstjänstbok för präst och diakon samt Ortodoxa böner. Utrymme för diskussion ges (moderator Max Arhippainen).

Kl. 13:30- Kaffe
Kl. 14:00 Välkomstord av Fader Ambrosius
Vad har översatts och varför? Prost Mikael Sundkvist, projektledare
Kl. 14:30 De nationella minoriteternas uppgift i nutida Finland: gästfrihet som ekumenisk grundhållning, Björn Vikström, universitetslärare, tidigare biskop i Borgå
Kl. 15:15 Hieratikon – en luthersk kommentar, Sixten Ekstrand, direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet
Kl. 16:00 Öst och Väst – vad kan de lära av varandra? Fader Anders Ekenberg, professor emeritus (Uppsala)
Kl. 17:00 Aftongudstjänst på svenska

Seminariet är öppet för alla. Fritt inträde.
Välkomna!

Kulturcentret Sofia, Kallviksuddsvägen 35, Helsingfors

reception@sofia.fi, tel. +358 10 277 900