Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Hiljentyminen kuuluu ihmisyyteen. Retriitti antaa tähän mahdollisuuden. Se on lepoa ja rauhaa, jota ihminen välillä tarvitsee. Sitä kautta elämään avautuu syvyysulottuvuutta.

Tämä Sofian retriitti on ekumeeninen ja tarkoitettu jokaiselle hiljaisuutta ja siihen opastusta kaipaavalle.

Retriitin ohjaajina toimivat pastorit Tapio Koivu (ev.lut.) ja Mikko Ylinen (ort.)

Retriitin tarkemmat tiedot julkaistaan lähiaikoina.