Jeesuksen rukous -palveluksessa toistetaan Jeesuksen rukous –nimellä tunnettua rukoushuokausta, josta on hieman toisistaan poikkeavia muotoja. Yksi tavallisimmista muodoista on ”Herra Jeesus Kristus Jumalan Poika armahda meitä”.

Jeesuksen rukouksen lukeminen ohjaa lakkaamattomaan rukoukseen, sisäiseen hiljentymiseen ja Jumalan jatkuvan läsnäolon tuntemiseen.

Palvelus alkaa alkurukouksilla, joiden jälkeen aletaan lukea Jeesuksen rukousta. Sen lukemisen aikana on tavallista istua.

Noin 100 rukouksen välein luetaan seisoen ”Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Halleluja, halleluja, halleluja, kunnia olkoon sinulle Jumala (3x), Herra armahda (3x), Kunnia olkoon Isälle, ja Pojalle, ja Pyhälle Hengelle, nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.”

Palveluksen loppupuolella Jeesuksen rukoukseen liitetään esirukouksia elävien ja kuolleiden puolesta, pyydetään Jumalansynnyttäjän Marian esirukouksia, ja toistetaan jonkin aikaa Jeesuksen rukousta seisoen muodossa: ”Herra Jeesus Kristus Jumalan Poika kunnia olkoon sinulle”.

Joskus 100 rukouksen jaksot on ennakkoon sovittu jaettavaksi useamman lukijan kesken, ja rukouksen lukija saattaa siten vaihtua kesken palveluksen.

Lopuksi lauletaan Jumalansynnyttäjän kiitosvirsi tai mahdollisesti jokin muu kirkkovuoden ajankohtaan liittyvä kirkkolaulu.

Vaikka palveluksen joissain osioissa on tapana seisoa ja toisissa taas istua, olennaista ei kuitenkaan ole oikeaan aikaan istuminen ja seisominen vaan rukoileminen.