Ortodoksisessa kirkossa elämme joulupaaston aikaa. Myös luterilainen kirkko on aloittamassa adventin ajan. Joulupaasto ja adventti ovat valmistautumisaikaa kristikunnan suureen juhlaan. Tänä aikana meitä jokaista kehotetaan pysähtymään, hiljentymään ja pohtimaan oman elämämme suuntaa.

Joulu on aina ihmisten yhteinen juhla. Se on sitä perhepiirissä, omassa kulttuuriympäristössämme, vieläpä koko ihmissuvulle. Kristuksen tuleminen ihmiseksi antoi uuden syvyysulottuvuuden koko todellisuudelle.

Tällä elämällä on oleellinen suhde tulevaan. Meidän tulisi, elämällä hyvin ja toistamme rakastaen, kantaa hedelmää Jumalan kirkkauden maailmaan. Iankaikkisuudessa vartumme ja kasvamme siinä suunnassa, joka jo tässä elämässä on otettu.

Olin nuorena piispana paimenmatkalla Ilomantsissa. Hattuvaarankylässä mieltäni ilahdutti erään kyläläisen sana: ”Meidän tulee kantaa vastuuta pakolaisista, sillä olemmehan itsekin sen monesti kokeneet.” Tämä on paljon sanottu itärajan haasteellisissa olosuhteissa, joissa tänä päivänä taistellaan omienkin perusehtojen säilyttämisen puolesta.

Samanlaista avoimuutta ja rakkautta meiltä ortodokseilta kysytään muuallakin, ja täytyy toivoa, että oman kirkkomme historialliset kärsimykset eivät mene hukkaan, vaan kannustavat meitä jakamaan omastamme. Onhan Suomeen tulevien maahanmuuttajien joukossa monia kristiveljiämme ja -sisariamme. Mutta yhtä hyvin meidän tulee ojentaa auttava kätemme, vaikka tulijat kuuluisivat toiseen uskontokuntaan.

Joulupaasto ja siihen sisältyvä elämänarvojen pohdiskelu muistuttavat, että jakaessamme omastamme kohtaamme myös toisissa ihmisissä lähellä ja kaukana Kristuksen.

Suokoon hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, että joulun odotuksen ja valmistuksen aika olisi meille jokaiselle ihmisenä kasvamisen ja keskinäisen jakamisen aikaa, tiellä pimeydestä valoon, aikaa Kristuksen kohtaamiseen toisissa ihmisissä lähellä ja kaukana. Siihen meitä adventin aika kutsuu ja kannustaa.

Isä Ambrosius 15.11.2018