Neljän seminaarin sarja
Näköaloja uskontoon ja henkisiin liikkeisiin 2000-luvulla
Seminaarien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Seminaarisarjassa lauantai-iltapäivisin klo 13-17 tutustumme ajassamme vaikuttaviin henkisiin liikkeisiin. Niissä ilmenee vahvasti uutta henkisyyttä, esoteriaa ja taidetta. Seminaareissa esillä on myös niiden ja eri elävien uskontojen välinen suhde. Alustajina on eri traditioiden edustajia ja tutkijoita. Keskustelua. Seminaarien vetäjänä toimii isä Ambrosius

  1. Teosofia – jumalallista viisautta

Teosofisella liikkeellä on jo 1900-luvun alussa ollut merkittävä asema suomalaisessa hengenelämässä ja taiteessa. Tässä seminaarissa tarkastelemme teosofisen ajattelun keskeisiä tunnusmerkkejä sekä vaikutusta Suomessa.

Teosofia näkee Jumalan läsnäolon universumissa ja kaikessa todellisuudessa. Teosofia-sana tulee kreikan kielestä ( theosophia) ja se tarkoittaa jumalallista viisautta. Kaikki elävä on keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Me ihmiset olemme osa tätä.

2. Antroposofia – henkisen tiedon ja ymmärryksen tie

Antroposofisen liikkeen isä itävaltalainen Rudolf Steiner näki Hengen ymmärryksen ja valon sekä henkisyyden elämän perustana sekä kutsuna rakkaudelliseen ja eettiseen olemassaoloon.

Koko kosmos kulkee evoluution tietä. Siinä elävien uskontojen suuret opettajat ovat opastajina. Tietoisuus ihmisen henkisestä ja hengellisestä olemuksesta on edellytys holistisesti inhimilliselle vapaudelle, kasvulle ja kirkastumiselle.

3. Vapaamuurarius – tie henkisen kasvuun

Vapaamuurarit ovat perinteinen järjestö, jossa henkisellä polulla Suomessa on 7500 jäsentä. Se ei ole uskonto, vaikka se myönteisellä tavalla sisältää vahvan eettisen ja uskonnollissävyisen eetoksen. Sen juuret lienevät keskiajan käsityöläiskilloissa.

Seminaarissa tutkimme vapaamuurariuden asemaa ja tehtävää 2000-luvulla erityisesti Suomessa. Kiinnostavaa on pohtia myös sen ja kristillisten kirkkojen usein vaikeaa suhdetta.

4. New age ja uushenkisyyden haaste

Futurologi John Naisbitt ennusti jo sukupolvi sitten, että tämän vuosituhannen alussa: ”spirituality is in, institutions out.” Millaista on 2000-luvun henkisyys ja hengellisyys? Miksi perinteiset kirkot menettävät valta-asemansa? Jatkuuko Aasian uskontojen rantautuminen länsimaihin?

Tämän päivän postmoderni, esoteria ja uushenkisyys kertovat, että uskonto ei ole kuolemassa. Mutta varsinkin nuoret ihmiset kyselevät omia maailmankatsomuksellisia kysymyksiään ja mieltä elämäänsä. Askeesi, paranormaali ja mystiikka laajentavat ja syventävät tietoisuutta sekä kannustavat henkiseen ja hengelliseen kasvuun. Syventyykö tätä tietä ihminen suurempaan hyvyyteen, totuuteen ja kauneuteen?

                                                                           ***

Näitä kysymyksiä pohdimme yhdessä näissä seminaareissa. Seminaarit on tarkoitus toteuttaa alkuvuonna 2022. Tiedot julkaistaan pian (koronatilanne huomioiden)