Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö on päättänyt joulukuussa 2016 myöntää Arsenij Makaroffin ja Leo Metherin muistorahastosta opiskelija Samuli Saarelalle 750 euron apurahan uuden liturgiakirjan kokoamisprosessia ja vastaanottoa käsittelevän pro gradu –tutkielman valmisteluun Itä-Suomen yliopistossa.

Säätiön hallitus