TIEDOTE 17.12.2018

Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen (Sofian) säätiö on päättänyt joulukuussa 2018 myöntää Arsenij Makaroffin ja Leo Metherin muistorahastosta opiskelija Stiina Hakoselle 1.000 euron apurahan ortodoksisen kirkkomusiikin pro gradu -tutkielman tekemiseen Itä-Suomen yliopistossa. Siinä Hakonen vertailee kirkkoslaavinkielisen ja englanninkielisen serbialaisen liturgian melodioiden tyyppejä vastaavaan suomenkieliseen sovitukseen.

Säätiön hallitus