Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö

Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää ortodoksista kulttuuria sekä siihen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja taidetta. Säätiö edistää yhteiskunnassa arvokeskustelua, monikulttuurisuutta, suvaitsevaisuutta, hiljentymistä ja eettistä pohdiskelua sekä idän ja lännen kulttuurien ja uskontojen keskinäistä ymmärtämystä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan ylläpitämällä pääkaupunkiseudulla toimivaa ortodoksisen kulttuurin keskusta tukemalla sen toimintaa, järjestämällä monipuolista koulutustoimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä myöntämällä apurahoja ja avustuksia säätiön tarkoitusperiä edistävään toimintaan.

Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiön toiminta on voittoa tavoittelematonta, yhteiskunnallisesti tärkeän kulttuuritoiminnan tukemista.

Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö toimii aatteellisessa yhteistyössä Suomen ortodoksisen kirkon, Valamon luostarin sekä kulttuurikeskuksen ystäväyhdistyksen, Kulttuurikeskus Sofian ystävät ry:n kanssa.

Säätiön hallitus 2020
Metropoliitta Ambrosius, hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen, hallituksen varapuheenjohtaja
Piispa emerita Irja Askola
Kirkkoherra Markku Salminen
Laamanni Antti Heikinheimo
Professori Elina Vuola
Luova johtaja Ville Hulkkonen
Filosofian tohtori Olli Haltia

Historia
29.3.2000 perustettiin Suomen ortodoksisen kulttuurin tuki ry. Vuonna 2004 yhdistys perusti Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiön, jonka keskeisellä sijalla oli kulttuurikeskuksen toiminnan suunnittelu sekä sopivien tilojen etsiminen. Samana vuonna järjestettiin seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ja julkaisutoiminta käynnistettiin.

Vuonna 2006 säätiö osti kiinteistön OP-ryhmältä ja operatiivinen toiminta Kallvikissa käynnistyi vuoden 2007 alussa. Virallinen avajaisseminaari pidettiin ja keskuksen kirkollisen siunauksen toimittivat arkkipiispa Leo ja arkkipiispa Jukka Paarma vuoden 2008 helmikuussa.

Sosiaalinen tilaus
Ortodoksinen kulttuuri on katkeamaton, yhteisöllinen traditio. Kulttuurikeskus Sofia vaalii ortodoksista perinnettä ja tuo yhteiskuntaan lisää arvokeskustelua. Sofia edistää ekumeniaa sekä idän ja lännen kristillisten perinteiden kohtaamista. Suomessa viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana tapahtunut sisäinen rakennemuutos on tuonut pääosan ortodokseista Etelä-Suomeen. Ortodoksisen kirkon perinteiset kulttuurikeskukset sijaitsevat Kuopiossa (Ortodoksinen kirkkomuseo) ja Heinävedellä (Valamon ja Lintulan luostarit). Pääkaupunkiseudulta puuttui ortodoksisen kulttuurin keskus.

Koulutuskeskuksen kehitysvaiheet
Vuonna 1957 alkoi Gebhard – opiston suunnittelu Kallvikiin arkkitehti Aarre Piiraisen johdolla. Vanha päärakennus valmistui kesällä 1958, erillinen majoitusrakennus 1963. Tilatarpeen edelleen kasvaessa nykyinen päärakennus valmistui 1980. Vuonna 1970 nimeksi muutettiin Osuuspankkiopisto. 14.9.2006 Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö osti kiinteistön.