Kulttuurikeskus Sofia tarjoaa taiteilijaresidenssissä Sofian alueella taiteilijalle majoitus- ja työskentelytilan korvauksetta. Residenssijakso voi kestää viikosta kuukauteen.

Etusija on uskonnolliseen taiteeseen suuntautuvaan työskentelyyn, mutta olemme valmiita perustellusta syystä harkitsemaan muita vaihtoehtoja.

Majoitustilat on tarkoitettu taitelijalle ja tarvittaessa hänen perheelleen. Sofiassa voi ruokailla kohtuullista korvausta vastaan.

Hakemukset, jossa on taitelijan cv, työsuunnitelma ja kahden suosittelijan nimet, tulee lähettää vähintään kuukautta ennen suunniteltua residenssijaksoa osoitteeseen kulttuuri@sofia.fi.

Sofian säätiö 31.12.2019