Sofiassa järjestetään kulttuuriin ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä seminaareja ja kursseja. Painopisteinä ovat henkinen kasvu, ekologia ja yhteisöllisyys, aktiivisessa ekumeenisessa ja kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.  Tapahtumat ovat kaikille avoimia maailmankatsomuksesta ja uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta.

Ajankohtaista

Tilaa isä Ambrosiuksen uusi kirja Valon portailla
Tuomas Mäntysen näyttely, 1.2.-29.3.2020
Viggo Wallensköldin näyttely, 4.4.-31.5.2020