Näköaloja uskontoihin ja henkisiin liikkeisiin -seminaarisarjan ensimmäinen osa Sofiassa lauantaina 13.11.2021 klo 13-17.

Teosofisella liikkeellä on jo 1900-luvun alussa ollut merkittävä asema suomalaisessa hengenelämässä ja taiteessa. Teosofia näkee Jumalan läsnäolon universumissa ja kaikessa todellisuudessa. Teosofia-sana tulee kreikan kielestä (theosophia) ja se tarkoittaa jumalallista viisautta. Kaikki elävä on keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Me ihmiset olemme osa tätä.

Tässä seminaarissa tarkastelemme teosofisen ajattelun keskeisiä tunnusmerkkejä sekä vaikutusta Suomessa, elämän ainutkertaisuutta ja rajallisuutta sekä taiteen merkitystä teosofisesta näkökulmasta.

Seminaarin alustajina mm. FT Antti Savinainen ja arkkitehti Janne Vuononvirta. Puheenjohtajana toimii isä Ambrosius.

Seminaarisarjan kolmessa myöhemmässä osassa teemoina ovat vapaamuurarius, antroposofia ja new age.

***

Ilmoittautumisesta ja seminaarin ohjelmasta tiedotamme myöhemmin.