Kulttuurikeskus Sofia on järjestäjänä kansainvälisessä poikkitieteellisessä ekologisessa symposiumissa 20.–22.6.2016 Helsingissä, yhteistyökumppaneina International Eurasian Academy of Sciences ja Pan-Eurasian Experiment. Symposiumiin osallistuu 40 huippututkijaa ja asiantuntijaa eri tieteenaloilta Euroopasta ja Venäjältä.

Maapalloon ja erityisesti sen arktisiin alueisiin kohdistuu useita suuria ympäristöhaasteita. Kasvava väestö tarvitsee raitista ilmaa, vettä, ruokaa ja energiaa. Tämä aiheuttaa äärimmäisiä sääolosuhteita, taantuvaa ilmanlaatua, merten happamoitumista, biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja pulaa makeasta vedestä ja elintarvikkeista. Ilmastonmuutosta pidetään tällä hetkellä ihmiskunnan suurimpana haasteena ja se on tärkein ihmisten hyvinvointia, turvallisuutta ja vakautta ohjaava tekijä tulevaisuudessa. Välillisesti se liittyy myös muihin globaaleihin riskeihin, kuten ydinsodan mahdollisuuteen, terrorismiin, sekä ihmis- ja huumekauppaan.

Sofia Earth Forum antaa puitteet johtaville tutkijoille, kirkon edustajille ja vaikuttajille keskustella tieteen, kulttuurin ja uskonnon näkemyksistä poikkitieteellisesti. Ihmisillä, kulttuureilla ja uskonnoilla on ollut hankaluuksia ymmärtää ja kunnioittaa toisiaan. Nyt tavoitteena on määritellä pohjoisten alueiden tulevaisuutta suhteessa maapallon suuriin haasteisiin, sekä löytää uusia suuntaviivoja sopeutumis- ja lievennystoimenpiteistä, kestävistä eettisistä teknologiaratkaisuista ja kansalaisten lisääntyvistä vaikutusmahdollisuuksista ympäristön muutokseen.

Keskeisiä alustajia ovat olleet arkkipiispat Jakov Venäjältä ja Kari Mäkinen, kansleri Kari Raivio, entinen pääministeri Paavo Lipponen, useita suurlähettiläitä ja professoreja.

Kokouksen järjestämistyöryhmän ovat muodostaneet metropoliitta Ambrosius sekä professori Markku Kulmala ja tohtori Hanna Lappalainen Helsingin yliopistosta.

Ensi vuonna saman tyyppinen symposium järjestetään Venäjällä. Vuonna 2017 on toista kertaa Kulttuurikeskus Sofian vuoro.